In psychotherapie gaan betekent het gaan begrijpen wat er aan de hand is en waarom je vastloopt. Het kan helpen om zaken anders te gaan zien, moeilijke situaties anders aan te pakken en pijnlijke gevoelens ofwel nare ervaringen uit het verleden te verwerken. De ruimte om dingen anders te gaan zien geeft een grotere vrijheid van ervaren en handelen. Daarbij gaat een mens zich doorgaans beter voelen. 

Als psychotherapeut kan ik problemen niet voor je oplossen. Wel kan ik je helpen meer begrip van jezelf te krijgen en daarmee meer greep op je problemen. Samen zoeken naar een oplossing en weer kracht vinden. Inzicht krijgen in jezelf, in je problematiek en de samenhang kunnen zien. Patronen herkennen en deze zonodig doorbreken. Problemen aan durven pakken ipv ze uit de weg gaan. Regie weer in eigen hand nemen. Perspectieven leren zien en ernaar toewerken dat je in staat bent problemen de hand te bieden en adequate oplossingen te vinden. Klachten beheersbaar te maken en zo weer grip op je leven/ jezelf te krijgen. Sterke kanten van jezelf leren zien en kwaliteiten van jezelf inzetten en benutten. Het vertrouwen leren krijgen dat je in staat bent oplossingen te vinden. 

Soms kan therapie kort, soms is lang noodzakelijk, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek. Bij problemen die nog maar kort bestaan gaat het meestal om een gebeurtenis of een fase die ontregelend heeft gewerkt. Als maar weinig nodig is om op eigen kracht verder te gaan, zal de therapie al snel kunnen worden beeindigd. Maar soms kost het tijd te ontdekken wat er aan de hand is. Bij structurele, langdurige problemen gaat het vaak om patronen (van gedrag, gedachten en/ of gevoelens), die al lang bestaan en die vroeger zinvol en nodig waren, maar nu  niet meer. 

PPI biedt behandelingen op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken en werkwijzen uit verschillende richtingen binnen de psychologie. Aan de hand van de klachten waarmee iemand zich aanmeldt, wordt een traject opgestart, waarvan we weten dat het de meeste kans op succes heeft. Er vinden gesprekken plaats die zich richten op verminderen en hanteerbaar maken van klachten.

Ik werk vanuit verschillende kaders waaronder psychodynamische psychotherapie, schematherapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Belangrijk echter blijft voor mij, onafhankelijk van de werkwijze, om in een sfeer van vertrouwen samen te werken. 


Sluit Menu