Aanmelding

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden via het contactformulier. Vermeld bij voorkeur geen privacy gevoelige informatie in de mail (zie kopje privacy onderaan deze pagina). Nadat ik deze ontvangen heb, zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken. In een aparte mail ontvang je een digitale vragenlijst over je huidige psychische klachten.

Volgens de Wet BSN in de zorg is het verplicht je te legitimeren als je gebruikt maakt van zorg. Bij het eerste gesprek dien je een wettelijk identiteitsdocument mee te nemen zoals een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Ook is het verplicht om een verwijzing van de huisarts mee te nemen bij het eerste gesprek. Zonder verwijsbrief kan de behandeling niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, dus zorg ervoor dat je deze meeneemt naar het eerste gesprek.

 

Intake

In het intakegesprek wordt de hulpvraag, klachten of problemen met je doorgenomen. Hierdoor wordt een helder beeld gekregen van je zorgvraag en op basis daarvan kan bekeken worden waarmee je het best geholpen kunt worden. Ook is de intake bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle therapie is het belangrijk dat het klikt tussen cliënt en therapeut.

Het intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten (plus 45 minuten voor het aanleggen van het dossier).

In het intakegesprek zal met jou worden bekeken welk traject (kort, middel, intensief of chronisch) het beste past bij jou. Aan elk traject is een aantal minuten verbonden, dat besteed wordt aan direct contact en indirecte tijd voor voorbereiding en verslaglegging.

Mocht een behandeling binnen PPI aansluiten bij jouw hulpvraag dan start de behandeling direct na de intakefase. 

Ben je doorverwezen voor een intakegesprek in de GBGGZ en wordt geconstateerd dat je niet binnen de GBGGZ geholpen kunt of mag worden, dan word je terug verwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) nodig. Het kan ook zijn dat enkele gesprekken met de praktijkondersteuner (POH) GGZ bij de huisarts voldoende zijn.

Bij aanvang en afloop van het behandeltraject brengen we de huisarts op de hoogte van jouw aan- en afmelding. Als je hier geen toestemming voor geeft, laat dit dan even weten.

Behandeling

Na de intake stellen we een behandelplan op. Hierin wordt samen met jou het doel van de behandeling omschreven, de duur en de evaluatiemomenten. Dit behandelplan wordt door jou en mij ondertekend. Het doel van de behandeling is enerzijds het oplossen van jouw probleem of klacht, maar anderzijds ook persoonlijke groei, verbeterde zelfkennis en het vermogen om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties of problemen.

Sessies duren doorgaans 45 minuten en vinden eens per week of eens per 2 weken plaats. Ook worden er op meerdere momenten tijdens de behandeling vragenlijsten afgenomen om goed zicht te krijgen op je klachten en het effect van de therapie. Zo kan de behandeling tijdig bijgesteld worden. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.

 

Afronding

De behandeling wordt afgesloten met het bespreken van een terugvalpreventie en een evaluatiegesprek. Als het behandeldoel in het kortdurende traject niet gehaald is, kijken we samen of er doorverwijzingen naar de SSGGZ mogelijk is. We rapporteren aan de huisarts middels een afsluitbrief, mits daar geen toestemming voor wordt gegeven.

 

Duur van de behandeling

Over het algemeen is de behandeling kortdurend, zo’n 5 tot 11 gesprekken.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Per 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming(Avg) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

 

Privacy

Mijn webmail is niet beveiligd, wees je hiervan bewust bij het versturen van een mail. Ben je eenmaal client dan kunnen we elkaar indien gewenst beveiligd e-mailen via zorgmail.

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Hierin wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg bij hen is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van PPI is in te zien op de praktijk.

 

Wat te doen bij een klacht

Als je niet tevreden bent is het raadzaam hierover eerst met mij te praten, zodat we samen kunnen proberen tot een oplossing te komen. Als je meer informatie wilt lezen over hoe om te gaan met een klacht adviseer ik je dit te lezen. 

Sluit Menu