Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Vermeld bij voorkeur geen privacy gevoelige informatie in de mail (zie kopje privacy onderaan deze pagina). Nadat ik deze ontvangen heb, zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken. In een aparte mail ontvang je een digitale vragenlijst over je huidige psychische klachten.

Volgens de Wet BSN in de zorg is het verplicht je te legitimeren als je gebruikt maakt van zorg. Bij het eerste gesprek dien je een wettelijk identiteitsdocument mee te nemen zoals een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Ook is het verplicht om een verwijzing van de huisarts mee te nemen bij het eerste gesprek. Zonder verwijsbrief kan de behandeling niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, dus zorg ervoor dat je deze meeneemt naar het eerste gesprek.

 

Intake

Wanneer u zich bij mij aanmeldt voor psychotherapie hebben wij één tot drie intakegesprekken. In de intake bespreek ik met u uw klachten, uw leefsituatie en uw achtergrond om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Ook is de intake bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle therapie is het belangrijk dat het klikt tussen cliënt en therapeut.

 

Uw hulpvraag en verwachtingen van psychotherapie zijn belangrijk. In overleg wordt tot een passend behandelplan gekomen. Mocht ik niet de juiste behandelaar zijn voor u dan zal ik u adviseren voor een doorverwijzing. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(Avg) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

 

Privacy

Mijn webmail is niet beveiligd, wees je hiervan bewust bij het versturen van een mail. Ben je eenmaal client dan kunnen we elkaar indien gewenst beveiligd e-mailen via zorgmail.

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Hierin wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg bij hen is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van PPI is hier te zien.

 

Beroepscode/ Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over mij als therapeut en/ of mijn werkwijze, dan verzoek ik u om dit met mij te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt het probleem rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

– U kunt via de LVVP (www.lvvp.info) een beroep doen op een bemiddelend gesprek door een psychotherapeut van de LVVP. Als bemiddeling geen uitsluitsels brengt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP. 

– BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht (www.tuchtrechtcollege-gezondheidszorg.nl). 

Sluit Menu