Vergoeding Psychotherapie
Vergoedingen voor psychotherapie vindt plaats vanuit uw basisverzekering. Met ingang van 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat de vergoeding wordt betaald naar de geleverde prestatie: de soort zorg door wel soort zorgverlener en voor welke zorgzwaarte. 

De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een praktijk psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk in 2024:

– intakegesprek 45 minuten: € 183,07

– Behandelsessie 45 minuten: €156,72

Meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u vinden op:

https://www.zorgprestatiemodelnl

Ik hanteer de vaste tarieven bepaalde door de Nederlandse Zorgautoriteit:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22?

 

Vergoeding door uw zorgverzekeraar: 

De vergoeding voor psychotherapie vindt plaats op basis van uw basisverzekering. Doordat ik zonder contracten werk is de vergoeding afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft: bij natura polissen i.h.a. 60% á 80% vergoed van de sessie. Bij restitutiepolissen wordt 100% vergoed.

In alle gevallen is het verstandig van tevoren goed na te vragen bij uw zorgvezrekeraar of behandeling bij mij (mijn naam en praktijk noemen) vergoed wordt en voor hoeveel procent van het NZA tafief. Sommige verzekeraars noemen hun polis restitutie maar hanteren niet NZA-tarieven, zodat u toch moet bij betalen.

Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Meer informatie over zorgverleners zonder contracten: contractvrijepsycholoog.nl

 

Eigen risico 

Het eigen risico is voor 2024 vastgesteld op €385 per jaar en zal door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht worden op de vergoeding van uw declaraties voor psychotherapie. 

 

Niet verzekerde zorg 

Een aantal klachten komt niet meer voor vergoeding door een ziektekostenverzekering in aanmerking. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, overspannenheid en relatieproblemen. U zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tafief dat hiervoor in rekening wordt gebracht is vastgesteld door het NZA: Onverzekerd product consult (OVP) € 130 per sessie. Voor de behandeling van deze problemen heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.


No show of afspraak afzeggen

Afzeggingen korter dan 48 uur voor de afspraaktijd worden bij u in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €75. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op een afspraak. 

Sluit Menu