PPI heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Hiervoor is bewust gekozen om de invloed van zorgverzekeraars op inhoudelijke behandeling tegen te gaan. Evengoed krijg je een groot gedeelte van de behandeling (60% tot 100%) vergoed. Het kan ook meer zijn als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Denk je erover in therapie te gaan en wil je weten welke polissen de (ongecontracteerde) zorg 100 % vergoeden? Deze lijst vind je hier.

 

Verplicht eigen risico

Er is bij de vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijke verplicht eigen risico. Voor 2020 is dit bedrag 385,- Euro. Het kan ook meer zijn, dat hangt af van jouw zorgverzekering. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Binnen de GGZ kennen we de Generalistische Basis GGZ voor milde niet gecompliceerde aandoeningen die veelal klachtgericht kunnen worden behandeld. De behandelduur en intensiteit is beperkt. Als blijkt dat de Generalistische Basis GGZ niet toereikend is, dan is een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig. Of misschien de hulp van de huisarts met een praktijkondersteuner (POH) wel voldoende.

 

Vergoeding per traject

Verder is het goed om te weten dat de zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. De GBGGZ kent vier zorgproducten met tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze producten behandeld. Zowel de directe tijd als indirecte tijd (bv. Administratie, rapportage e.d.) valt binnen deze producten. Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen een onvolledig behandeltraject, een kort traject, een middel-  of intensief traject. Voor deze trajecten gelden wettelijk vastgestelde maximumtarieven(bron NZa):

 

Prestatie

Tarief 2020

Onvolledig

€ 219,78

Kort

€ 503,47

Middel

€ 853,38

Intensief

€ 1383,65

Wil je liever zelf betalen? In dat geval betaal je 105 Euro per gesprek (45 minuten).

 

Wanneer wordt de zorg vergoed?

In het basispakket wordt alleen de zorg vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

·         Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. De verwijsbrief moet voor de eerste afspraak ontvangen zijn.

·         Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er als er sprake is van een diagnose. Wanneer na verwijzing blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis, dan krijgt je alleen de intake vergoed. Je wordt dan terugverwezen naar de huisarts of je kiest ervoor om de behandeling verder te betalen.

·         Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er behandeling heeft plaatsgevonden.

·         Sommige behandelingen worden niet door de zorgverzekering vergoed (bijv. aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën of werkproblemen). Je zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.  

 

No show of afspraak afzeggen

Wanneer je een afspraak wil afzeggen, dan moet je dit minimaal twee werkdagen (48 uur) van tevoren doen. Bij een te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht van 75 Euro. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

 

Factuur en vergoeding

PPI voldoet aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen 60-100% van onze behandelingen vergoed krijgt.

Je krijgt na afloop van het zorgtraject een factuur toegestuurd die je zelf dient te betalen. Deze factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Heb je een restitutiepolis, die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de door mij geboden zorg meestal geheel vergoed. Heb je een ander soort polis, zoals een budget- of naturapolis, dan worden de kosten 60 resp. 80% vergoed.

Ik raad je aan om bij je zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent er vergoed wordt van een factuur van ongecontracteerde Generalistische Basis GGZ. 

Sluit Menu