Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie, namelijk cognitieve therapie en gedragstherapie. Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.

 

Gedragstherapie

Gedragstherapie  richt zich vooral op het veranderen van jouw gedrag. Hoe je handelt bepaalt namelijk voor een groot deel hoe je je voelt. Als je de neiging hebt om vanuit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning eerder verergeren dan verminderen.

Bij gedragstherapie breng je eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens ga je samen met je therapeut op zoek  hoe je op een andere, betere,  manier  kan  reageren op die omstandigheden. Bij gedragstherapie breng je dus samen met je therapeut het gedrag in kaart waar je last van hebt, als het bedenken en oefenen van nieuw gedrag.

 

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over jouw manier van denken en je emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt eerder angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoek je met je therapeut of die manier van denken wel helemaal klopt. Heb je de neiging alles van de sombere kant te bekijken, dan zoek je samen uit welke manier van denken passender is. Je werkt samen meer realistische standpunten uit en ontwikkelen positievere gedachten. De therapeut  maakt daarbij gebruik van oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Goede combinatie

Je gedrag en je manier van denken worden dus bij cognitieve gedragstherapie behandelt. Door anders te denken veranderen je gevoel en je gedrag. Door anders te reageren veranderen je gevoel en je gedachten. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met je samen om tot verbetering van je klachten te komen. Het is een actieve manier van behandelen en vaak  ga je aan de slag met vragenlijsten, oefeningen en thuiswerkopdrachten. 

 

Hoe goed werkt cognitieve gedragstherapie

 

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. 

Sluit Menu