Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een ‘trauma’.
EMDR werd voor het eerste beschreven in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder
uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

 

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking.  Hierbij gaat men er van uit dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

 

Bij welke klachten helpt EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Veel mensen verwerken deze op eigen kracht, bij anderen ontstaan psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

 

Hoe goed werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

 

Sluit Menu